Home > Wiki > Onderwijsinspectie over Edison College

Onderwijsinspectie over Edison College

Naast onze aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de Onderwijsinspectie. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en de directie.

De onderwijsinspecteur is zeer tevreden over het Edison College
De kwaliteit van het onderwijs wordt getoetst door de Onderwijsinspectie. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en de directie. Uit het laatste inspectierapport van het Edison College komt het volgende naar voren:

‘De inspectie heeft veel waardering voor de begeleiding van de leerlingen die voortkomt uit een goede samenwerking tussen docenten, het decanaat en de mentoren. Tijdens de lessen heerst orde, de leertijd wordt effectief gebruikt en de leerlingen worden actief betrokken bij de lessen. De inspectie heeft ook grote waardering voor de transparante en inzichtelijke manier waarop de school zich verantwoordt voor de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.’

De inspectie ziet ook jaarlijks toe op het voldoen aan de onderwijstijd.

Via www.schoolvo.nl geven wij inzicht in onze onderwijsprestaties. Scholen dienen transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun beleid en resultaten. Scholen op de Kaart geeft hier inzicht in.

In onderstaande link zijn de onderwijsresultaten van onze school te vinden.
Onderwijsresultaten Edison College