Home > Wiki > Onderwijswaliteit

Onderwijswaliteit

Op het Edison College is continu aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen wij verbeterpunten vast. Periodiek wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel. De school stelt jaarlijks een plan op. Vanuit dit plan maken de kernteams een jaarplan om te kunnen sturen op de onderwijsontwikkelingen en verbeteringen. Drie keer per jaar legt de school aan het bestuur verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsprocessen en de resultaten.

 

In onderstaande link zijn de onderwijsresultaten van onze school te vinden.

Onderwijsresultaten Edison College