Home > Wiki > Ons onderwijs

Ons onderwijs

Het Edison College is een openbare school voor mavo, Mavo Plus en kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig. Elke leerling kan dus een opleiding volgen die het beste bij hem of haar past.

Mavo Plus
Vanaf schooljaar 2015-2016 starten wij met Mavo Plus. Leerlingen maken, naast de gewone mavo-vakken, kennis met Vakmanschap Techniek en Vakmanschap Horeca, Dienstverlening en Producten. Hiermee bereiden we de leerlingen voor op een probleemloze doorstroom naar het MBO. Leerlingen worden onder andere getest volgens het RTTI-systeem, waarbij niet alleen gekeken wordt naar cijfers, maar ook naar inzicht en leerstrategie├źn.

Mavo
De mavo (vmbo-tl) is het hoogste niveau van het vmbo en duurt vier jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest een leerling voor een sector. Op de mavo volgen de leerlingen in het derde leerjaar algemeen vormende vakken en het vak technologie of de Sportroute.