Home > Wiki > Reken- en taalbeleid

Reken- en taalbeleid

Rekenen
Vanaf het examenjaar 2014 wordt getoetst op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk referentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo (2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoen aan de wettelijke minimumeisen en goed worden voorbereid op de genoemde rekentoets besteden wij in elk leerjaar een uur per week aandacht aan de rekenvaardigheden.

Taal
Begrijpend lezen is een belangrijke succesfactor voor elke leerling. Het komt niet apart op het examen voor, maar er worden wel landelijke niveaueisen aan gesteld. Om het begrijpend lezen te bevorderen, werken we in leerjaar 1 en 2 vmbo basis en kader een les per week met zogeheten taallessen. Deze lessen zijn verplicht voor elke leerling. Aan de hand van actuele, aansprekende teksten wordt geoefend met begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor een speciale lesmethode.