Home > Wiki > Rugzakleerlingen

Rugzakleerlingen

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Onderdeel van deze wet is dat er geen indicaties speciaal onderwijs voor cluster 3 of 4 meer kunnen worden aangevraagd, de zogeheten rugzakken. De criteria die hiervoor golden, komen met de Wet passend onderwijs te vervallen. Wanneer een leerling aanvullende begeleiding nodig heeft, dan zal de mentor hierover met ouders en leerling in gesprek gaan. Gezamenlijk bekijken wij welke begeleiding de leerling nodig heeft.

Het zorgadviesteam van het Edison College bekijkt op basis van het vastgestelde zorgaanbod of zij de leerling de juiste begeleiding kan bieden en geeft deze vorm. Er zijn leerlingen die al een indicatie speciaal onderwijs cluster 3 of 4, dus een rugzak, hebben. Deze indicatie loopt tot uiterlijk augustus 2016. Deze leerlingen hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de ambulante begeleiding van het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geldt ook dat per leerling bekeken wordt welke ondersteuning nodig is. Dit kan betekenen dat de ambulante begeleiding wordt voortgezet, maar het kan ook betekenen dat er misschien andere of aanvullende begeleiding nodig is.