Home > Wiki > Samen

Samen

Het Edison College vormt één hoekpunt van de driehoek school-ouders-maatschappij. In die driehoek staat elke leerling centraal. Aan hem of haar wil de school, in een plezierige en veilige sfeer, maatwerk leveren en begeleiding bieden zodat hij of zij een diploma verwerft op basis van specifieke talenten en daardoor de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding. Dit kan alleen als de school voortdurend inspeelt op de omgeving en dus innoveert, in samenwerking met ouders, collega-scholen en maatschappelijke organisaties.