Home > Wiki > Schoolboeken

Schoolboeken

Het Edison College heeft een intern leermiddelenfonds (LMF), samen met de 2 andere AVOO scholen. Dit betekent dat alle leermiddelen, die onder de gratis leermiddelen van de overheid vallen, door het LMF worden gekocht en aan de leerlingen in bruikleen worden gegeven.

Het LMF zorgt voor de correcte samenstelling van het jaarlijkse pakket leermiddelen dat nodig is. (boeken, werkboeken, cd’s)
Dit voorkomt dat u een verkeerd boek of foutieve druk van een boek aanschaft.
Bij een wijziging van opleiding/richting of vakkenpakket kan de wisseling van boeken snel geregeld worden.
Er wordt geen borg gevraagd voor het pakket. Uiteraard dient er zorgvuldig met de boeken om te worden gegaan. Alle boeken blijven eigendom van de school.