Home > Wiki > Sponsoring

Sponsoring

Het Edison College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang er wordt voldaan aan een aantal afspraken. Het Edison College wenst geen actieve rol te spelen ten aanzien van sponsoring, maar zal zeker geen aanbiedingen afslaan of voor de hand liggende sponsoring mijden.

De volgende afspraken gelden:

  • De school dient t.a.v. sponsoring objectief, geloofwaardig en zo onafhankelijk mogelijk te blijven.
  • De school mag zich in haar onderwijsactiviteiten op geen enkele wijze laten beïnvloeden door sponsors.
  • De sponsor past bij de identiteit van het Edison College en de uitgangspunten en doelstellingen.
  • De sponsor geeft geen aanleiding tot ethische en/of morele discussies.
  • De overeenkomsten met sponsors waarin de tegenprestatie van de school niet duidelijk is omschreven, worden afgekeurd.

Rekeningnummer:
NL57 INGB 0006 9322 63
t.n.v. Stichting AVOO / Edison College te Apeldoorn.