Home > Wiki > Sportroute of Kunst- en Cultuurroute

Sportroute of Kunst- en Cultuurroute

Vanaf het eerste leerjaar in de mavo kun je kiezen voor de Sportroute of de Kunst- en Cultuurroute.
Ben je een sportief type en wil je later gaan werken in de sportwereld? Kies dan voor de Sportroute. In de onderbouw (mavo 1 en 2) krijg je twee extra sportlessen per week en in de bovenbouw (mavo 3 en 4) vier extra sportlessen per week. In deze lessen leer je hoe je een training moet geven en voer je samen met mbo-leerlingen opdrachten uit, zoals het organiseren van sportactiviteiten voor (basis-)scholen. Als je de Sportroute met succes afrondt, kun je zonder toelatingsexamen doorstromen naar het ROC Aventus Sport en Bewegen. Klaar voor de start? Af!

Binnen de Kunst- en Cultuurroute maken leerlingen kennis met de diverse kunstdisciplines. De atelieruren zijn gericht op actieve kunstbeoefening, talentontwikkeling, het kijken naar professionele kunsten en het reflecteren op zelf gemaakt werk en werk van anderen. Deze route is de perfecte manier om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding.