Home > Wiki > Stichting Leergeld Apeldoorn

Stichting Leergeld Apeldoorn

Deze stichting wil er voor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten worden deze door de Stichting Leergeld Apeldoorn geheel of gedeeltelijk bekostigd.

De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouders/verzorgers onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken door te bellen met 06 12675159 of door een e-mail te sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl.

Het adres Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is:
Postbus 10081, 7301 GB Apeldoorn.