Home > Wiki > Technologie

Technologie

In leerjaar 3 krijgen leerlingen het vak technologie (behalve als ze voor de Sportroute hebben gekozen). Technologie is een vak, waarin leerlingen veel met de computer werken. Ze werken vier lesuren per week aan projecten. In deze projecten staan onderwerpen uit de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn centraal. Leerlingen leren samenwerken, presenteren en vergaderen. Leerlingen die in leerjaar 4 ook voor technologie kiezen, doen examen voor de gemengde leerweg.