Home > Wiki > Toetsen volgens de RTTI-methode

Toetsen volgens de RTTI-methode

In het voortgezet onderwijs kun je eindeloos toetsen. Het Edison brengt daar liever rust in met vaste toetsmomenten in het leerjaar. Dus minder toetsen, maar wel op een betere manier. Namelijk de RTTI-methode. We toetsen hiermee bij de leerling hoe deze de geleerde feiten reproduceert. Dat is de R. Maar we meten ook hoe de leerling deze feiten kan toepassen in een opgave, zowel in een eerder geleerde situatie als in een gloednieuwe situatie. Dat zijn de twee T’s. En met de I van inzicht toetsen we hoe leerlingen het geleerde gebruiken om hun inzicht in het vak en de lesstof te verbeteren. Deze elementen leiden tot een totaalcijfer, opgebouwd uit deelcijfers. En dan gaat dat totaalcijfer ineens veel meer betekenen! We krijgen goed inzicht in hoe een leerling leert. Soms zijn kinderen heel goed in blokken, maar hebben zij moeite met toepassen of inzichtvragen. Uit de RTTI-toets blijkt dat heel helder. Het Edison bekijkt en bespreekt deze toetsresultaten per kind. Zo kunnen we heel gericht leeradviezen geven. Want met bijvoorbeeld alleen blokken, dus reproduceren, kom je een eind, maar niet tot de eindstreep. En heb je een goed inzicht, maar ben je slordig met de feiten? Dan vergooi je eigenlijk je talent. Kortom, met de RTTI-methode halen we op het Edison College écht het allerbeste uit een leerling.