Home > Wiki > Verlofregeling

Verlofregeling

Een verzoek voor verlof, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, tandarts of een bruiloft, moet minimaal twee dagen van tevoren via het standaardformulier verzuim worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Bij voorkeur wordt dit soort afspraken na schooltijd gepland. Verlof dat achteraf wordt aangevraagd, zal worden aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.

Wanneer een leerling langere tijd zonder toestemming afwezig is, zal de afdelingsleider melding doen bij de leerplichtambtenaar. In afwachting van het onderzoek door de leerplichtambtenaar wordt het verzuim voorlopig opgevat als ongeoorloofd verzuim. De regels voor extra verlof voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn zijn opgenomen in een verlofregeling.

Extra verlof
Voor extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties moet door de ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd via de afdelingsleider. De regels voor extra verlof zijn voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn gelijk.
Deze regels kunt u vinden op www.edisoncollege.nl.