Home > Wiki > Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Elke leerling heeft recht op een plezierige schooltijd. Pesterijen en andere onplezierige zaken horen niet op school. Toch kunnen er problemen ontstaan, waar een leerling alleen of samen met ouders/verzorgers of vrienden niet meer uit komt. De leerling kan dan contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen. Zij zijn er speciaal voor de leerlingen.

Een vertrouwenspersoon:

  • Luistert
  • Zoekt samen met de leerling naar oplossingen.
  • Geeft informatie over andere vormen van hulp.
  • Helpt de leerling bij een eventuele klacht.

Bereikbaarheid vertrouwenspersonen Edison College:
mw. drs. M.M. Arendsen maa@avoo.nl
dhr. H. Hop hho@avoo.nl