Home > Wiki > Verzuim en ziekte

Verzuim en ziekte

De school heeft verzuimcoördinatoren, verdeeld over de diverse afdelingen en leerjaren. De verzuimcoördinator controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling een standaardformulier verzuim. Dit formulier dient gebruikt te worden voor het aanvragen van verlof of het beter melden na ziekte. Op het moment van inleveren (in lokaal 0.02) wordt door de verzuimcoördinator een nieuw formulier verstrekt.