Home > Wiki > Vmbo leerjaar 3 en 4

Vmbo leerjaar 3 en 4

Leerwegen

 • mavo (tl / gemengde leerweg)
 • kader (kaderberoepsgerichte leerweg)
 • basis (basisberoepsgerichte leerweg inclusief leerwegondersteunend onderwijs – lwoo)

Alle leerwegen bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. De kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben in leerjaar 3 en 4 meer beroepsgerichte lesuren dan de andere leerwegen.

Sectoren en afdelingen
In leerjaar 3 en 4 hebben wij binnen de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn de volgende afdelingen:

Economie

 • Consumptief breed: koken en serveren, brood en banket, recreatie.
 • Handel & administratie: administratie, handel en verkoop.

Techniek
De nadruk ligt op de praktijk, onder andere in de vorm van stages. In leerjaar 3 bereikt de leerling de status van Junior Vakman, in leerjaar 4 vindt verdieping plaats van de gekozen vakrichting. Binnen het Vakcollege Techniek kiezen de leerlingen (vanaf het derde leerjaar) uit:

 • Bouwbreed (timmeren, schilderen, metselen).
 • Metaaltechniek
 • Elektrotechniek
 • Metalektro (metaal- en elektrotechniek).
 • Voertuigentechniek

Zorg & Welzijn

 • Zorg & welzijn breed: verzorging en uiterlijke verzorging.