Home > Wiki > Webportaal

Webportaal

Sinds een aantal jaren maakt het Edison College gebruik van het webportaal. Hierop kunt u informatie vinden over uw eigen kind(eren), zoals het lesrooster, behaalde cijfers, eventuele afwezigheid en het huiswerk. Maar ook andere informatie waarvoor u eerder naar onze website ging, staat nu op het webportaal.

Zo vindt u onder het tabblad Edison bijvoorbeeld de jaaragenda en het vakantierooster, maar ook de brieven die naar de verschillende jaarlagen verstuurd zijn, de Edison Flits, de schoolgids en foto’s van bepaalde evenementen zoals de introductiedagen van de brugklassers en het Halloweenfeest. En onder het kopje Proceduren en Regelingen bijvoorbeeld het formulier voor verlofaanvraag of betermelding. Sinds vorig jaar staat ook de online betaalomgeving voor de ouderbijdrage op het webportaal.

Door het jaar heen zal de informatie op het webportaal worden aangevuld en geüpdatet.