Home > Wiki > Zorgadviesteam

Zorgadviesteam

Sommige problemen thuis of op school kunnen zo groot worden, dat leerlingen niet goed kunnen functioneren. Het zorgadviesteam heeft als doel leerlingen met problemen snel passende hulp te bieden. Het zorgadviesteam bestaat uit vertegenwoordigers van de school, de schoolarts, de leerplichtambtenaar van de gemeente en zorgverleners. De ondersteuningscoördinator van de school is voorzitter van het zorgadviesteam.