Home > Wiki > kunst- en cultuurroute

Examenperiode in mavo leerjaar 3 en 4

Voor mavo geldt het derde en vierde leerjaar als examenperiode. Dat betekent dat alle behaalde resultaten in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma… Lees verder

Ons onderwijs

Het Edison College is een openbare school voor mavo, Mavo Plus en kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig. Elke leerling kan dus een opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. Mavo Plus Vanaf… Lees verder

Rapportage

Alle leerjaren van de mavo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Behaalde cijfers… Lees verder

Sportroute of Kunst- en Cultuurroute

Vanaf het eerste leerjaar in de mavo kun je kiezen voor de Sportroute of de Kunst- en Cultuurroute. Ben je een sportief type en wil je later gaan werken in de sportwereld? Kies dan voor de Sportroute. In de onderbouw… Lees verder

Technologie

In leerjaar 3 krijgen leerlingen het vak technologie (behalve als ze voor de Sportroute hebben gekozen). Technologie is een vak, waarin leerlingen veel met de computer werken. Ze werken vier lesuren per week aan projecten. In deze projecten staan onderwerpen… Lees verder

Vmbo Vakcollege leerjaar 1

Leerjaar 1 vmbo van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de vorm van Vakcolleges. Leerlingen kunnen kiezen voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Zorg en Welzijn, Vakcollege Bizznizz (winkel en kantoor) en Vakcollege Horeca, Bakken en Recreatie. Voor… Lees verder

Vmbo Vakcollege leerjaar 2

De leerlingen van leerjaar 2 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen ook 6 uur vakmanschap. Dit is een voortzetting van de beroepsgerichte uren die gevolgd zijn in leerjaar 1. Ook nu veel praktijklessen, met daarnaast bedrijfsbezoeken en gastlessen, waardoor een… Lees verder