Home > Wiki > mavo

Examenperiode in mavo leerjaar 3 en 4

Voor mavo geldt het derde en vierde leerjaar als examenperiode. Dat betekent dat alle behaalde resultaten in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma… Lees verder

Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4

In het vmbo geldt voor alle leerwegen en sectoren dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten, handelingsplannen en stage) in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen… Lees verder

Leerwerktraject

Wanneer een leerling niet in staat is het programma van de basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kan deze vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject volgen. Deze meer praktische opleiding biedt minimaal het vak Nederlands en het beroepsgerichte… Lees verder

Ons onderwijs

Het Edison College is een openbare school voor mavo, Mavo Plus en kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig. Elke leerling kan dus een opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. Mavo Plus Vanaf… Lees verder

Rapportage

Alle leerjaren van de mavo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Behaalde cijfers… Lees verder

Reken- en taalbeleid

Rekenen Vanaf het examenjaar 2014 wordt getoetst op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk referentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo (2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen… Lees verder

Sportroute of Kunst- en Cultuurroute

Vanaf het eerste leerjaar in de mavo kun je kiezen voor de Sportroute of de Kunst- en Cultuurroute. Ben je een sportief type en wil je later gaan werken in de sportwereld? Kies dan voor de Sportroute. In de onderbouw… Lees verder

Technologie

In leerjaar 3 krijgen leerlingen het vak technologie (behalve als ze voor de Sportroute hebben gekozen). Technologie is een vak, waarin leerlingen veel met de computer werken. Ze werken vier lesuren per week aan projecten. In deze projecten staan onderwerpen… Lees verder

Vmbo leerjaar 3 en 4

Leerwegen mavo (tl / gemengde leerweg) kader (kaderberoepsgerichte leerweg) basis (basisberoepsgerichte leerweg inclusief leerwegondersteunend onderwijs – lwoo) Alle leerwegen bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. De kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben in leerjaar 3 en 4 meer beroepsgerichte lesuren dan… Lees verder