Home > Wiki > ouderbijdrage

Meepraten – meedenken

Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad, de ouderpanels, de leerlingenraad en de leerlingenpanels…. Lees verder

Ouderpanels

Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met ouders over onderwijs, organisatie, structuur en de actuele stand van zaken. Ouders worden uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten…. Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

Deze stichting wil er voor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten worden deze door de Stichting Leergeld Apeldoorn… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Edison College ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij… Lees verder