Home > Wiki > schoolregels

Leefregels op school

Het Edison College hecht belang aan een ordelijk en veilig schoolklimaat. Elke leerling wil immers een prettige schooltijd hebben. Daarom is er een aantal leefregels waar iedereen zich aan houdt. We werken in een prettige leef- en werkomgeving. We gooien… Lees verder

Pauzes

Tijdens de pauzes zijn alle leerlingen op de begane grond in de aula’s, de straat of op de beide pleinen. Leerlingen mogen niet op de parkeerplaats tussen de auto’s verblijven. Indien nodig mogen leerlingen aan het begin en het einde… Lees verder

Tussenuren/opvang

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (Young Edison) hebben geen tussenuren, maar worden opgevangen door een andere docent. Daarnaast worden tussenuren zoveel mogelijk voorkomen door roosterwijzigingen en vaste invaluren van docenten. Zijn er wel tussenuren, dan verblijven de leerlingen in… Lees verder

Verzuim en ziekte

De school heeft verzuimcoördinatoren, verdeeld over de diverse afdelingen en leerjaren. De verzuimcoördinator controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling… Lees verder

Young Edison

Young Edison is alleen bestemd voor leerlingen van leerjaar 1 en 2. Deze leerlingen hebben een eigen ingang en aula. Leerlingen uit de overige leerjaren mogen deze aula alleen gebruiken als doorgang naar de gymnastiekzalen…. Lees verder

Ziek naar huis

Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich af bij de verzuimcoördinator (lokaal 0.02). Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en geeft een verzuimformulier mee aan de leerling. Bij terugkomst op school moet het verzuimformulier ingevuld en ondertekend… Lees verder

Ziek thuis

Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet voor 08.10 uur telefonisch worden doorgegeven door de ouders/verzorgers aan de receptie (telefoon 055 – 533 24 92). Bij terugkomst op school moet een schriftelijke betermelding, ondertekend door één van de… Lees verder