Home > Wiki > verzekeringen

Aansprakelijkheid

Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade… Lees verder

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Voor de school is een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering (annulering valt hier niet onder). De aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen betreft een secundaire dekking. Dit houdt in dat eerst de eigen WA-verzekering dient te worden… Lees verder