Home > Wiki > vmbo basis

Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4

In het vmbo geldt voor alle leerwegen en sectoren dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten, handelingsplannen en stage) in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen… Lees verder

Leerwerktraject

Wanneer een leerling niet in staat is het programma van de basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kan deze vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject volgen. Deze meer praktische opleiding biedt minimaal het vak Nederlands en het beroepsgerichte… Lees verder

Reken- en taalbeleid

Rekenen Vanaf het examenjaar 2014 wordt getoetst op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk referentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo (2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen… Lees verder

Vmbo leerjaar 3 en 4

Leerwegen mavo (tl / gemengde leerweg) kader (kaderberoepsgerichte leerweg) basis (basisberoepsgerichte leerweg inclusief leerwegondersteunend onderwijs – lwoo) Alle leerwegen bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. De kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben in leerjaar 3 en 4 meer beroepsgerichte lesuren dan… Lees verder

Vmbo Vakcollege leerjaar 1

Leerjaar 1 vmbo van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de vorm van Vakcolleges. Leerlingen kunnen kiezen voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Zorg en Welzijn, Vakcollege Bizznizz (winkel en kantoor) en Vakcollege Horeca, Bakken en Recreatie. Voor… Lees verder

Vmbo Vakcollege leerjaar 2

De leerlingen van leerjaar 2 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen ook 6 uur vakmanschap. Dit is een voortzetting van de beroepsgerichte uren die gevolgd zijn in leerjaar 1. Ook nu veel praktijklessen, met daarnaast bedrijfsbezoeken en gastlessen, waardoor een… Lees verder