Home > Wiki > ziekte & verlof

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Verlofregeling

Een verzoek voor verlof, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, tandarts of een bruiloft, moet minimaal twee dagen van tevoren via het standaardformulier verzuim worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Bij voorkeur wordt dit soort afspraken na schooltijd gepland…. Lees verder

Verzuim en ziekte

De school heeft verzuimcoördinatoren, verdeeld over de diverse afdelingen en leerjaren. De verzuimcoördinator controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling… Lees verder

Ziek naar huis

Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich af bij de verzuimcoördinator (lokaal 0.02). Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en geeft een verzuimformulier mee aan de leerling. Bij terugkomst op school moet het verzuimformulier ingevuld en ondertekend… Lees verder

Ziek thuis

Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet voor 08.10 uur telefonisch worden doorgegeven door de ouders/verzorgers aan de receptie (telefoon 055 – 533 24 92). Bij terugkomst op school moet een schriftelijke betermelding, ondertekend door één van de… Lees verder